GÜZEL AHLAK

Güzel Ahlak

     Ahlak:Kelime itibarıyla Hulk'un çoğuludur.Hulk,"insan ruhundaki huy diye tabir ettiğimiz bir meleke ve özelliktir."Bazı filozoflar ahlakı;duygu,zevk ve maddi menfaat olark izah etmişlerdir.Ancak bu görüş ,ahlak konusunda bir nazariye olmaktan ileri gidememiş,tatbikat açısından hiçbir faydası olmamıştır.Aksine toplum içinde çok zararlı neticeler doğurmuştur.

    Ahlakın kaynağı dindir.Hak bir dine(İslam dininin esaslarına)dayanan ahlak müessesesi,insanların ruhlarını tatmin,yaşantılarını  tanzim etmiştir.

    İmam Gazali'ye göre insan iki şekilde Güzel Ahlak sahibi olur:

1-İnsan güzel ahlaka ya doğuştan sahip olur.Eğitim ve terbiye görmeden fevkalede güzel ahlak sahibi olur.Peygamberler ve bazı salih kimselerin durumu gibi.

2-Ya da sonradan çalışmak ve kendini zorlamakla elde eder.Mesela,cömert olmak isteyen kimse kendisini bu işe devamlı zorlaya zorlaya alışır.Artık cömertlik ve yardımseverlik onun tabiatı haline gelir.Cömertlikten zevk almaya başlar,Diğer bütün güzel huylarda böyle elde edilir.

    İnsanın kötü huylarını terkedip güzel huyları edinebilmesi için bazı tavsiyelerde bulunuyor İmam Gazali.Bu tavsiyeleri dört madde halinde sıralanmıştır:

a-)İnsan,her bakımdan kendisine doğruyu söyleyecek,onu örnek alabilecek kamil bir mürşid bulmalıdır.

b-)Zaman zaman kendisini uyaracak gerçek ve sadık dostlar edinmelidir.

c-)Düşmanlarının kendisi hakkında ki sözlerine kulak verip hatalarını anlatmaya ve düzeltmeye çalışacaktır.

d-)Başkaları için kötü gördüğü şeyleri kendisi yapmamalıdır.

Allah c.c.nasip ettiği sürece bu konumuza devam edeceğiz.

 

ANA SAYFA