BÜYÜK GÜNAHLAR

   Bismillahirrahmanirrahim

Alemlerin Rabbi Yüca Allah'a hamd ü senalar,peygamberlerin efendisi,reisi Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa(s.a.v.)ve onun alü ashabına salat ve selam olsun.

Kebire,yani büyük günah,Allah'ın ve Resulullahın(s.a.v.)'in,Kur'an'ı Kerim'de veya sünnette menettikleri-yasakladıkları-günahtır.

Yüce Allah,Kur'an'ı Kerim'de kebairden yani büyük günahlardan sakınan kimselerin küçük günahlarını affedeceğini vaad ediyor.

"Eğer menedildiğiniz büyük günahlardan kaçınırsanız,öbür günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli mevkie sokarız(getiririz)."(Nisa:31)

1.Şirk       2-Adam Öldürmek           3-Sihir       4-Namazı Terketmek      5-Zekat Vermemek      6-Oruç      7-Hacc'a Gitmemek

8-Ana-Babaya Riayet     9-Akrabayı Gözetmemek    10-Zina     11-Livata     12-Riba(Faiz)     13-Yetim malı yemek 

14-Allah ve Peygamber adına yalan söylemek   15-Savaş meydanından kaçmak   16-Hükümdarların vatandaşları aldatması

17-Kibir       18-Yalancı Şahitlik       19-İçki içmek        20-Kumar oynamak     21-Suçsuz Müslüman kadınlara iftira atmak

22-Ganimet malında hıyanet     23-Hırsızlık yapmak    24-Yol kesmek       25-Yalan yere yemin etmek        26-Zulüm

27-Haracçı(Mekkas)     28-Haram yemek elde etmek       29-İntihar etmek     30-Çok yalan söylemek    31-Adaletsiz hakim ve idareci

32-Vereceği karar için hakimin rüşvet alması         33-Kadının erkeğe,erkeğin kadına benzemesi  

34-Deyyusluk(Kavatlık)     35-Muhallil ve muhallel-ün-lehü       36-Hristiyanların şiarı sayılan hedesten temizlenmemek

37-Riya(Gösteriş)       38-İlmini gizlemek ve dünya içim öğrenmek       39-Hıyanet      40-Minnetçi       41-Kadere inanmamak

42-Tesemmü(Başkalarının söz ve sırrını öğrenmeye çalışmak)          43-Nemmam(Koğucu)            44-Lanetçi(Küfürbaz)

45-Ahde vefasızlık(Gadr)      46-Kahin ve müneccime inanmak      47-Nüşuz(Kadının kocasına baş kaldırması)

48-Tasvir(Elbise,duvar,taş veya para üzerine;mumdan,demirden,kurşun,yün,örgü veya başka bir maddeden resim yapmak)

49-Musibet anında bağırıp çağırmak,saç yolmak,elbise parçalama,yüzü çarpmak,beddua edip ağıtlar yapmak

50-Bağy(Haddi aşma-gurur-tecavüz)            51-Zaif kimselere,kadına,köleye ve hayvanlara haksızlık etmek

52-Komşuya eziyet       53-Müslümanlara eziyet etmek,sövnek        54-Allah'ın kullarına haksızlık etmek   

55-Böbürlenmek için etek-elbise uzatmak      56-Erkeklerin altın ve ipek giymeleri     57-Kölenin efendisinden kaçması

58-Allah'tan başkasının adına kurban kesmek            59-Babasından başkasına intisap etmek

60-Hakkı ortaya koymağa matuf olmayan münakaşalar      61-İhtiyaç fazlası sudan başkasını faydalandırmamak

62-Eksik ölçüp tartmak     63-Allah'ın Gazabından emin olmak     64-Allah'ın velilerine eziyet

65-Özürsüz olarak cemaate katılmamak    66-Cuma'ya ve cemaate sebepsiz yere devam etmemek   67-Vasiyette haksızlık

68-Aldatmak veya plan kurmak     69-Müslümanların aleyhinde casusluk yapmak,onların gizli yönlerini başkasına bildirmek

70-Peygamberimiz(s.a.v.)in Ashabından birine dil uzatmak

Nasip olursa bu büyük günahların hepsinin açıklamasını hazırlamaya gayret edeceğim

Allah için sevenlere selam olsun

ANA SAYFA