Allahuekber,Allahuekber                                         EZAN                                  

Allahü Ekber, Allahü Ekber,

Allahü Ekber, Allahü Ekber,

Eşhedü ella ilahe illa'llah,

Eşhedü ella ilahe illa'llah,

Eşhedü enne Muhammeden Resulu'llah,

Eşhedü enne Muhammeden Resulu'llah,

Hayya ale's-salah,hayya ale's-salah,

Hayya ale'l-felah,Hayya ale'l-felah,

Allahu Ekber,Allahu Ekber,

La ilahe illa'llah.

Sabah ezanında"Hayye ale'l-felah"dan sonra iki kere 'Es-salatü hayrun mine-n-nevm'eklenir.

KAMET

Allahü Ekber, Allahü Ekber,

Allahü Ekber, Allahü Ekber,

Eşhedü ella ilahe illa'llah,

Eşhedü ella ilahe illa'llah,

Eşhedü enne Muhammeden Resulu'llah,

Eşhedü enne Muhammeden Resulu'llah,

Hayya ale's-salah,hayya ale's-salah,

Hayya ale'l-felah,Hayya ale'l-felah,

Kad kameti's-salah,Kad kameti's-salah,

Allahu Ekber,Allahu Ekber,

La ilahe illa'llah.

Ezandan sonra hem müezzin hemde ezanı dinleyenin şu duayı okuması çok sevaptır:

"Allahumme rabbe hazihid-da'veti't-tammeh va's-salati'l-kaimeh,ati Muhameden al-vesilete ve'lfadilete ve'd-derecete'l-vasıate ve'bashu mekamen mahmuden ellezi vaadteh"

(Ey bu yüce da'vetin ve hazır olan namazın sahibi Allah'ım,Muhammed'e vesile,fezilet ver,onu kendisine va'dettiğin yüksek makama ulaştır.)

İmandan Sonra İlk Sual Namazdandır !

ANA SAYFA