Resulullah(s.a.v.)Efendimiz Buyuruyorlar ki:                Muhammed(a.s.)

  1-Sahih bir hadis-i şerif'te Hz.Peygamber(s.a.v.)söyle buyuruyor:>Size günahlarin en büyüklerini söyleyeyim mi?>"Allah'a ortak kosmak,ana-baba hakkına riayet etmemek,yalan söz ve yalancı şahitlik."(Buhari,Müslim)

       2-"Bir müslümanı öldürmek,Allah (c.c.) indinde dünyanın yıkılmasından büyüktür."(Nesai)

       3-Hz.Ali (r.a.)Hz.Peygamber (s.a.v.) in şöyle buyurduğunu rivayet etmistir."Üç kimse cennete giremez.İçki müptelası,akrabalık hakkını gözetmeyen ve sihre inanan."(Hakim)

       4-"Kıyamet günü kulun,muhasebesi yapilacak ilk ameli namazdır.Namazı tamam ise kurtulur,kazanır.Noksansa mahrum olur,hüsrana uğrar."(Tirmizi)

       5-"Ahdini bozan hiç bir millet yok ki,Canab-ı Hakk onların düşmanını kendilerine musallat etmesin."

          "Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden hiç bir millet yok ki,Cenab-i Hakk onlarin içinde fakirligi yaymasın."

          "Aralarında açıkca fuhus yapılan hiç bir millet yok ki,onlarda ölüm vakaları çoğalmasın."

          "Ve tartıyı eksik veren hiç bir kavim olmaz ki,kuraklık ve kıtlıkla cezalanmasın."(Tebarani)

        6-"Kim mazeretsiz olarak Ramazanda bir gün oruç yerse,ebediyyen oruç tutsa da (hakkıyla) kaza etmis olmaz."(Tirmizi)

        7-"Allah'ın evine(Beyt'ül-Haram'a )gitmesine imkan veren azık ve binege sahip olup ta hacca gitmeyen kimse dilerse Yahudi,isterse Hristiyan olarak ölsün(farketmez).Zira Cenab-i Hakk (c.c.)<Yoluna imkanı olan insanlar için Beytullah'ı hac etmek,Allah'ın bir hakkıdır>buyurur."(Tirmizi)

        8-"Zina eden kimse zina yaptığı  zaman mü'min değildir.Hırsızlık yapan da mü'min olarak hırsızlık yapmaz.İçki içende mü'min olduğu halde içki içmez."(Buhari-Müslim)

           "Bir kul zina yaptığı zaman,iman ondan ayrılır ve bulut gibi başının üstünde durur."(Tirmizi)

        9-"İnsanın faizden kazandığı bir dirhem,İslam'da yapılan otuzaltı zinadan ağırdır."(Beyhaki)

           "Faiz yetmis kapıdır.En hafifi de insanin kendi annesine tecavüz etmesi gibidir.Ribanin en ağırı ise insanin bir müslüman kardesinin şeref ve haysiyetine saldırmasıdır."

     10-"Kim bir öksüzün basını Allah rızası için oksarsa elinin değdigi her tel için sevap kazanır ve erkek olsun kız olsun yetime iyilik eden kimseyle söyle(şu iki parmagım gibi)oluruz."(Ahmed)

     11-"Söylemediğim bir şeyi benim adıma söyleyen kimse cehennemdeki yerine otursun.Mü'min her ahlak üzererine yaratılabilir.Lakin hıyanet ve yalan asla."(Taberani)

     12-"Ümmetim içinde benim şefaatime eremeyecek iki çesit insan vardır;Bunlar zalim ve aldatan hükümdar ile dinde aşırılık yapanlardır."(Taberani)

     13-"Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez."(Müslim)

     14-"İçkiye müdavim olan kimse puta tapanlar gibidir."(İmam Ahmed)

     15-"Kim bir arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse,bu sözden dolayı bir sadaka çıkarsın."(Buhari)

     16-"Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayırlı bir sey söylesin yoksa sussun."(Buhari-Müslim)

     17-Allah'ın en çok buğz ettigi insan çirkef,utanmaz,çirkin ve kötü sözler söyleyen kimsedir."(Hakim)

     18-"Şunu yaparsam dinden çıkayım seklinde yemin eden kimse,eğer yalandan yemin ederse,zaten söylediği gibidir.Doğru olsa bile islama salim dönemez."(Hakim)

     19-"Bir mağdurun dövüldügü yerde(mani olmadığınız zaman)durmayin.Çünkü orada bulunup müdaafa etmeyenlerin üzerine lanet düşer."(Taberani)

     20-"Kazandığın helal olursa duan da kabul olur.Zira insan;ağzınna haram bir lokma koyar da kırk güne kadar duası kabul olmaz."(Münziri)

     21-"Haramla beslenen beden cennete giremez."(Tirmizi)

     22-"Halkı güldürmek için yalan söyleyen kimseye veyl olsun.Veyl ona,veyl ona."(Ahmed)

     23-"Bir kimsenin gözlerinin görmediği bir rüyayı gördügünü söylemesi en çirkin yalan türüdür."(Buhari)

     24-"Allah,rüşvet verene de alana da lanet etmistir."(Tirmizi)

     25-"Kendini erkeklere benzeten kadınlara ve kadınlara benzetmek isteyen erkeklere Allah lanet etsin."(Buhari)

     26-"Alimlere karşı övünmek,cahillerle münakaşa etmek ve halkın teveccühünü kazanmak için ilim öğrenen kimsenin sonu cehennemdir."(Tirmizi)

     27-"Münafik'ın alameti üçtür:konusmaşında yalan söyler,söz verdiğinde yerine getirmez ve emanetçi kılındığında hıyanet eder."(Buhari-Müslim)

     28-"Her şey bir kader ve takdir iledir,kusur ve maharet bile."(Müslim)

     29-"İstemedikleri halde başkalarının konuşmalarını dinleyen kimsenin kulaklarına kıyamet günü kurşun dökülür."(Buhari)

    30- "Helali aramak,her müslümana farzdır."(Tabarani,Beyhaki,Heysemi)

     31-"Kim itaatten elini çözerse,kıyamet gününde(kendisini koruyacak)bir delili olmaksızın Allah'ın huzuruna çıkar.Kimde boynunda bey'at olmaksızın ölürse,cahiliyet ölümü üzere ölür."(Müslüm)

    32-"Şüphesiz ki peygamberlerin varisleri alimlerdir.Çünkü peygamberler miras olarak altın veya gümüş bırakmazlar.Onlar ancak ilmi miras bırakırlar.Kim ondan alırsa,çok büyük bir pay almış olur."(Tirmizi,Darimi)

    33-"Mü'min olmadıkça Cennet'e giremezsiniz.Birbirinizi sevmedikce de iman etmiş olmazsınız."(Müslim,Tirmizi)

    34-Sizden biriniz,kendi nefsi için sevdiği ve istediği şeyleri din kardeşi için de istenmedikçe (gerçek)mü'min olamaz."(Buhari,Müslim,Tirmizi,Nesai)

    35-"Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri insanların amelleri ilahi huzura arzedilir,(Tevbe eden ve)Allah'a ortak koşmayan her mü'min affedilir;ancak mü'min kardesiyle arasında düşmanlık bulunan kimse bırakılır.Meleklere:'Araları düzelinceye kadar onları bekleyin;birbirini sevene kadar kendi hallerinde terkedin' denilir."(Müslim,Makik,Begavi)

    36-"Size yaptığınız zaman,birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyim mi?Biribirinize bolca selam verin."(Müslim,Tirmizi,Ibnu Mace)

    37-"İnsanlara akılları ve anlayışları ölçüsünde konuşunuz ve onların hallerine uygun davranınız."(Müslim,Ebu Davud)

    38-"Bir kötülük işlediğin zaman,hemen peşinden bir iyilik yap ki onu temizlesin"(Tirmizi,Darimi,Ahmed)

    39-"Biliniz ki Allah ve Rasulü'nün istişareye ihtiyaci yoktur.Fakat Allah'u Teala bunu benim ümmetime bir rahmet kıldı.Onlardan her kimse istişare ederse doğruya ulaşmaktan mahrum kalmaz.Her kim de terkederse,hatadan kurtulamaz."(Beyhaki)

    40-"Hiç süphesiz bu din sağlamdır,ciddidir.Ona yavaş yavaş dal.Nefsini Allah'in ibadetinden nefret ettirme.Gücünün üstünde yük yüklenen kimse,ne yol almış,ne kendinde güç bırakmış olur.Böyle yapan yolda kalır.Amel ederken sanki çok uzun süre yaşayacakmış gibi amel et.Kötülüklerden ise,yarın öleceğini düşünen kimse gibi elini çek."(Beyhaki,Ibnu Mübarek)

*** Allahümme salli ala Mumammed ***

Allah için sevenlere selam olsun...

ANA SAYFA