i T i K A F

    Sözlükte,"birşeye devam etmek"manasına gelir.Dini terimde ise,cami veya cami hükmündeki bir yerde bir müddet ikamet etmek,demektir.

    İtikaf,vacip,sünnet ve müstehap olmak üzere üç kısma ayrılır.İtikafa girene mu'tekif denir.İtikafa girmenin dört şartı vardır:

    1-Müslüman olmak,akıllı olmak,hadesten ve necasetten tahir(temiz) olmak.

    2-İtikafa niyet etmek.

    3-İtikafın cami,mescit veya bunların hükmünde bir yerde yapılması.Ancak hanımların evlerinde bir odayı mescid ittihaz edip orada itikafa girmeleri evladır.

    4-Vacip itikafa girenin oruçlu olması.İtikafa giren ancak dini,tabii yahut zaruri bir ihtiyaçtan dolayı camiden çıkabilir.Mu'tekif,itikaf esnasında hayırdan başka söz konuşmaz.Günah celbeden hiçbir söz söylemez.Ve böyle bir davranışta bulunmaz.

     İtikafın efdal olanı Ramazan ayının son on günüdür.Çünkü Hz.Peygamber(s.a.v.)Efendimiz Hazretleri,Medine'ye hicretten sonra,vefatlarına kadar her ramazanın son on gününü itikafta geçirmişlerdir.

      İtikafı diğer dinlerdeki ruhbaniyetle karıştırmamak lazımdır.Çünkü ruhbaniyet,toplumdan ayrılarak ıssız bir köşede herşeyden el etek çekerek ömür sürmektir.Ruhbanlık dinimizde yasaktır.

      İtikaf,belirli bir müddet ibadete ayrılmış olan camii veya mescid gibi bir yerde ruhu ve nefsi eğitmektir.   Mu'tekif,bu esnada kendini hep ibadete ve hayırlı bir düşünceye verir.Dili yalandan,gıybetten,iftiradan koruduğu gibi davranışlarıyla da kimseye zarar vermez.Zihni olarak da düşüncesi hep müsbete,iyiye güzele yöneliktir.Camii içinde olması münasebetiyle namaz vakitleri dışında dahi namazı bekler durumda olduğu için bu bekleyişi namaz hükmündedir.İtikaf müddetince dünya işlerinden uzak ve Allah'a müteveccihtir.Bu durum kalbi aydınlatır,düşünceyi saflaştırır ve kişiyi manen yüceltir.

      Ruh ve mana alemindeki bu olgunluk,Mü'minin maddi hayatına akseder.Artık onun elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez.Onun için itikaf çok sevaplı bir ibadettir.

      İtikafa giren,üstünün başının temizliği ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerle iştikali,hep dini ve ahlaki mevzuları tetebbu etmesi ve örnek davranışlarıyla gerçek mü'mini temsil eder.

      Ruhunun ve nefsin terbiyesi,eğitim psikolejisinin sahası içerisinde bulunmaktadır.İbadetler ve İtikaf tesiri tartışılmayacak kadar açık bulunmaktadır.

Allah için sevenlere selam olsun

ANA SAYFA