Kur'an-ı Kerim

 

KUR'AN-I   KERİM

   Kur'an-ı Kerim :"Allah kelamından oluşan bir kitaptır ve onun Allah kelamı olduğunda en ufak bir şüphe yoktur.Son Peygamber Hz.Muhammed(s.a.v.)'e indirilmiştir."Her kim kalbinde böyle bir şüpheye yer verirse,imanını  ve islam'ını yitirmiş olur.Çünkü Allah'ın kitaplarına inanmak,İslam'da iman esaslarındandır.Ona inanmayan kimse,imanını yitirmiş olduğundan kafir ismine müstehak olur ve Allah'ın rahmetinden uzuk kalır.Hacc suresinin 55.ayetinde kafirlerin bu halinden söz edilerek şöyle buyurulmuştur:     "Kafirler,ölüm kendilerine gelinceye,yahut müstesna bir günün azabı gelip çatıncaya kadar Kur'an'dan şüphe içerisindedirler."

   Kur'an'a iman,Kur'an'da yer alan Allah'ın emir ve yasaklarına,helal ve haramlarına uymayı gerektirir.    Nitekim Hazreti Peygamberin ahlakını soran bir kimseye,Hazreti Aişe."Sen hiç Kur'an okumazmısın?Peygamberin ahlakı Kur'an idi"demiştir.

  KUR'AN KENDİNİ NASIL ANLATIYOR

   Allah'u Teala,yüce kitabnı iman edenlerin kalbine bir şifa olarak indirmiştir(isra/82).Kur2an'ı hakim,öyle yüksek ilim,hikmet,edep ve ölçüler içerir ki onları inkar veya ihmal edenlerin kalbi kurur.Kalbi kuruyan insan manen ölür.Bu durumda alem için onun yokluğu varlığından daha hayırlı olur.

    Yüce Rabbimiz'in beyanı ile Kur'an-ı Hakim,kalbi ve kainatı aydınlatan,insanlığı karanlıklardan nura ve aydınlığa çıkaran bir kitaptır.O,dengesini kaybeden insanlığa denge verir(Hadid/25);insanı şereflendirir.(Enbiya/10).

    Kur'an-ı Hakim,kendisine inanmayana fayda vermez.(İsra/82).Kalbini Rabbine açıp teslim olmayana güzelliklerini göstermez.(A'raf/46).candan kulak vermeyene hiç bir şey ifade etmez(Kaf/37).O sevmeden bilinmez,bilmeden sevilmez bir edep hazinesidir.

    Şerefli kalbine indirilen bu nurlu kitabı,Hz.Rasulullah(a.s.)Efendimiz şöyle tanıtmıştır:"Dikkat edin,önünüze bir çok fitneler çıkacaktır.Onlardan kurtulmak için tek çare Kur'an'dır.Onda sizden öncekilerin halleri,sizden sonrakilerin haberleri mevcuttur.Aranızda çıkacak müşküllerin hükmü ondadır.O,adaletle hüküm verip meseleyi çözer,bitirir.Kur'an bir oyun ve eğlence değildir.Onun hükmünü terkeden zalimin Allah belini kırar.Onun dışında doğru yolu arayanı Allah sapıtır.O,Allah'ın kopmayan sağlam ipidir.O,en güzel zikir ve öğüt kitabıdır.O,dosdoğru bir yoldur.Onu insanların hevası eğriltemez.Diller onu okumakla eskitemez.Alimler ona doyup ilim ve hikmetlerini bitiremez.O,çok okumaktan dolayı eskimez,tadını ve değerini yitirmez.Onun incelikleri bitmez.O,herkezi doğru yola ulaştırır.Onunla konuşan doğru söyler.Onunla amel eden sevap alır.Onunla hüküm veren adil olur.Onu çağıran doğru yola çağırmış olur."(Tirmizi)

SIRLARI AÇAN KİTAP

    Kur'an-ı Hakim,insanlığı filozofların hezeyanlarından,kıssacıların yalanlarından,şeytanların tuzaklarından kurtaran bir kitaptır.

     Aklına,aklını bile tarif ettiremeyen filozof,insanlığın önüne çıkıp akıl ötesi şeyleri tarife kalkınca aklı şaşırdı,zihni karıştı,gözü karadı ve mecburen bocaladı.Bir şey üreteyim derken,çok şeyini tüketti.Müşkülü çözeyim derken kördüğüm etti.Eğer Kur'an-ı Hakim imdadımıza yetişip akılla bilinmez,gözle görülmez bu hakikatların üzerindeki perdeyi bir derece kaldırmasaydı,insanlık kıyamete kadar şaşkınlık içinde kalırdı.      Yine Kur'an-ı hakim,varlığın ilk halinden ve kainatın var edilip şekillenmesinden bir haber vermeseydi,insanoğlu bu sırrı nasıl çözerdi?Gökleri direksiz yükselten,dünya semasını yıldızlarla süsleyen ve hepsine bir yörünge içinde denge veren Yüce Yaratıcı'nın Kelamı önümüzde ışık olmasaydı,aklımız ve hayalimiz o alemlerda nasıl gezerdi?Biz yokken bütün bunları var eden,onları aynı anda sevk ve idare eden kimdir?sorusuna akıl ne cevap verirdi?

    Kur'an-ı Hakim,insanoğlunun"ben kimim,nereden geliyorum,nereye gidiyorum?"sorularına en güzel cevabı veren,onun meçhule gidiş korkularını dindiren,hayatı sevdiren,ümit veren,ölümü yeni bir doğum gösteren,önündeki Cehennem'den çekindiren ve ebedi saadet yurdu Cennet'e davet eden bir kitaptır.

    Kur'an-ı Hakim,kainata indirilen en büyük,en ağır ve en şerefli emanettir.Cenab-ı Hak:"Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirsetdik,hiç şüphesiz onu Allah korkusundan paramparça olmuş görürdün.Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz."(Haşr/21)buyurmuştur.O emaneti taşıyan kalp ne güzel bir kalptir.Onun hizmetini gören kimse,ne güzel bir kuldur.Bu emanete sırt çevirenler,kendilerine ve kainatın nimetlerine yazık ediyorlar.

    Kur'an-ı Hakim inişiyle,gelişiyle,hükmüyle,edebiyle,belagatındaki tertibi,fesahatındaki tadıyla,okunması ve ezberlenmesiyle eşi benzeri olmayan mucize bir kitaptır.

    Kur'an-ı Hakim,insan ve cinlere ikram edilmiş ilahi bir kitaptır ve Rabbani bir selamıdır.

Bu selamı sevgi ve edebince alanlara selam olsun.

ANA SAYFA