Şefaat Ya Resulullah     Vasiyyetler     Şefaat Ya Habibullah

 1. Vasiyyet :La ilahe illallah demenin fazileti
 2. Vasiyyet :Tevhid hakkında genel vasiyyet
 3. Vasiyyet :İlim talep etmenin fazileti
 4. Vasiyyet :Üzüntü ve kederlilere yardım etmek
 5. Vasiyyet :Allah(c.c.)'a secde etmenin fazileti
 6. Vasiyyet :Sadakanın fazileti
 7. Vasiyyet :Kuşluk(Duha)namazının ve her ay 3 gün oruç tutmanın fazileti
 8. Vasiyyet :Tesbih namazı
 9. Vasiyyet :Allah(c.c.)'dan af ve afiyet isteyiniz
 10. Vasiyyet :Orucun fazileti
 11. Vasiyyet :Allah'a tevbe etmenin fazileti hakkında
 12. Vasiyyet :Namazın rükunları hakkında
 13. Vasiyyet :Ana-Babaya iyilik yapmak
 14. Vasiyyet :Namazları muhafaza etmek hakkında(kaçırmamak)
 15. Vasiyyet :Güzel ahlak hakkında
 16. Vasiyyet :Namazların arkasında denilen şeyler hakkında
 17. Vasiyyet :Zikrin fazileti hakkında
 18. Vasiyyet :Nafsin edebi hakkında
 19. Vasiyyet :Günahları terk,Allah(c.c.)'a Taata yapışmak ve O'nu Zikretmek hakkında
 20. Vasiyyet :Sabah namazının 2 rekat sünnetinin fazileti hakkında
 21. Vasiyyet :Namazda iltifat etmemek(sağa sola dönmemek)
 22. Vasiyyet :İhlas(yalnız Allah rızası için bir işi yapmak)'ın fazileti
 23. Vasiyyet :Allah(c.c.)'a bir haceti olan kimse hakkında
 24. Vasiyyet :Nefsin afetleri hakkında
 25. Vasiyyet :Allah rızası ile bir şey istemekten nehyetmek
 26. Vasiyyet :Fatiha'nın fazileti hakkında
 27. Vasiyyet :Kur'an'ın bazı Sure ve Ayetlerin fazileti hakkında
 28. Vasiyyet :Rasulullah'ın Sünnetini ihya etme hakkında
 29. Vasiyyet :Zühd hakkında
 30. Vasiyyet :Ateşten kurtulmak
 31. Vasiyyet :Cennetlik bir adam
 32. Vasiyyet :İstihare namazı
 33. Vasiyyet :Allah'ın izniyle gam ve üzüntüyü giderici dua
 34. Vasiyyet :Çok secde etmek seni Cennete sokar
 35. Vasiyyet :Yemek yedirmek,Selamı yaymak,Gece namazı kılmak
 36. Vasiyyet :Komşuya ikram etmek
 37. Vasiyyet :Miskinleri sevmek
 38. Vasiyyet :Fakir ve zenginin tanımı
 39. Vasiyyet :Allah(c.c.)'dan korkmak
 40. Vasiyyet :Kur'an okumanın fazileti
 41. Vasiyyet :İnfak yolları
 42. Vasiyyet :Allah'ın izniyle sıkıntı,gam,keder ve borçlardan kurtulmak
 43. Vasiyyet :Uykudan önce okunacak dua
 44. Vasiyyet :Gece uykusuzluğuna yakalanmak
 45. Vasiyyet :İnsanların en faziletlisi
 46. Vasiyyet :Meclis keffareti
 47. Vasiyyet :Subhanallah demenin fazileti
 48. Vasiyyet :Seyyidül istiğfar (istiğfarın efendisi)
 49. Vasiyyet :Cennet fidanı
 50. Vasiyyet :Akrepten korunma
 51. Vasiyyet :Borcun ödenmesi ve Allah'ın izniyle rızkın genişlemesi duası
 52. Vasiyyet :Hayır yollarında mal infak etmek
 53. Vasiyyet :Sabah olunca Akşam olunca ve evden çıkınca ne denilecek ?
 54. Vasiyyet :Başkanlığı istememek
 55. Vasiyyet :Evlerde mescid edinmek
 56. Hatemetül Vesaya Vasiyetler Biterken

         10 HASİHAT

      1.Her gün biraz Kur'an oku ve çok çok Peygamber(s.a.v.)'e salatu selam getir.

      2.5 vakit namaz,gece namazı ve duha namazını 2 rekat dahi olsa kıl.

      3.Üzerine farz olan zekatı ver.Az da olsa her gün sadaka ver.verecek şey bulamazsan o zaman güzel konuş.(O da sadakadır)Ramazan orucunu tut.Her aydan da  3 gün tut.

      4.Sen Allah(c.c.)'ın sevdiği insanlardan olmak istemez misin?Nebin Muhammed(s.a.v.)' sev,onun ehli beytini sev ve ana-babaya güzel muamele et.

     5.Sen,Ya Rab Ya Rab diyenlerlen olmak istemez misin?Allah(sen Ya Rab deyince)geldim kulum,buyur.İste vereyim,der.Yemeğini(haramdan)temizle duan kabul olur.Kendi hakkın hususunda insanlara insaflı ol ve insanlarla güzel ahlak ile geçin.

     6.Sen,duası kabul olanlardan olmak ve kıyamet gününde amel sayfası nur gibi parıldayanlardan olmak istemez misin?Kalbini temizle ve la ilahe illallah çok de.Günahına,mümin kadın ve erkeklere istiğfar et.Ve Allah'ı zikretmekten de gafil olma.

     7.Sen çok hamdedici,çok şükredici ve mukarrebin(Allah'a yaklaştırılmış)lerden olmak istemez misin?Şüphesiz ki sen,Elhamdülillah dediğinde Allah şöyle der:Kulum beni hamdetti ve bana şükretti.Şöyle demeyi çoğalt.(Elhamdü lillahi ve selamun ala ibadihillezinestafa)

     8.Senin ve zürriyetinin,salih olmasını istemez misin?Sana şu iki şükür ayetleri'ni okumak gerekir :(Rabbi evzi'ni eneşkura ni'metekelleti enamte aleyye ve ala valideyye ve an a'mele salihan tezrahuve edhilni birahmetike fi ibadikessalihin)    (Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en amte aleyye ve ala valideyye ve a'mele salihan tarzahu ve aslihli fi zürriyeti inni tübtü ileyke ve inni minel müslimin)

      9.Dünya ve ahiret işlerini sana toplayacak şeyi sana söylememi istiyor musun? Allah ne emretmişse gücün yettiği müddetçe amel etmeye çalış.(Ey iman edenler rüku edin secde edin Rabbinize ibadet edin ve hayır amel işleyin umulur ki kurtulursunuz.)(Hacc.77)

    10.Her şeyin kalbini sana göstereyim mi?De ki Amentü billal.Sonra doğru(şeriat üzerinde)ol.

***

   Not:(Tehlil :İslamiyetin tevhid akidesini hulasa eden,"Lailahe illlallah"sözünü tekrarlama.) (Duha namazı kuşluk namazı diye bilinen namazdır.)

Allah (c.c.)doğru yola ileticidir.Ve sallallahu alennebiyyi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve sellem.

ANA SAYFA