MÜMİNİN NİKAH AKİD CÜZDANI
Hz.Peygamber "Nikah benim sünnetimdir,sünnetimi yerine getirmeyen benden degildir" (ibn Mace Nikah 1)buyurmustur.

NİKÂHSIZ ÖLMEYİN
Asr-ı Saadette, yaşlı bir insanın nikâhlanmasında önemli bir olayı anlatmak istiyorum.
Sahabeden (Peygamberimizin sohbetinde bulunmuş kimse) yaşlı ve hasta bir zat etrafındaki çocukları ve torunlarına; “ Beni nikâhlayın, beni nikâhlayın…” diye ısrarlı talepte bulunur. Evlatları ise, “ Babacığım, bu yaştan ve halden sonra niçin nikâhlanmak istiyorsun?” diye sorarlar. O zat, bizlerinde kulağına küpe olacak şu sözü söyler. “Evlatlarım, öldükten sonra Allah’ın huzuruna nikâhsız çıkmaya hayâ ediyorum.”

 

BEKÂRIN ŞER’LİLİĞİ
Bir başka Hadis-i Şeriflerinde Peygamberimiz, evlenmeyerek bekâr (boşanmış veya dul) yaşayanlara yaptığı ikazında; “Sizin şer’lileriniz, bekârlarınızdır.” buyurarak, hangi şartlar içerisinde ve hangi yaşlarda olunursa olunsun bekâr hayat sürmeyi “şer’li insan” olarak göstermiş ve nikâhlanarak evlenmeye teşvik etmiştir.

Hazreti Ömer’in; “Nikâhsız, rızk arayan kimseye şaşarım” diyerek, Nur suresinin; ‘Eğer evlenenler fakirlerse, Allah onları fazl-u keremiyle zengin kılar” ayetini hatırlatır.